Personuppgiftspolicy

Flexibla – Enligt dina önskemål

Omsorgsfulla – Vi bryr oss personligen

Kunniga – Vi utför ofta specialuppdrag

Flexibla – Enligt dina önskemål

Omsorgsfulla – Vi bryr oss personligen

Kunniga – Vi utför ofta specialuppdrag

Flexibla – Enligt dina önskemål

Omsorgsfulla – Vi bryr oss personligen

Kunniga – Vi utför ofta specialuppdrag

Varför har vi en integritetspolicy?

PHR Entreprenad AB (PHR) värnar om din personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av PHR.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

PHR Entreprenad AB
Organisationsnummer 556758-1235
Kastellgatan 19
413 07, Göteborg
Telefon: 070 798 99 25
Mejl:

Vilka personuppgifter samlar vi in?

PHR samlar in uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på vår webbsida, registrerar dig som kund genom vår kundtjänst, besöker phrentreprenad.se eller på annat sätt interagerar med oss.

På phrentreprenad.se samlar vi in:

 • Namn
 • Postnummer
 • Bostadsinformation
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • IP nummer

När du blir kund hos oss så samlar vi även in:

 • Mer specifik bostadsinformation
 • Fullständig adress
 • Personnummer
 • Larmkoder
 • Dörrkoder
 • Nycklar

PHR behandlar information om de sidor du har tittat på, eller formulär som du har fyllt i. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på phrentreprenad.se.

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter?

 • Hantera ditt uppdrag.
 • Utföra ditt uppdrag.
 • Informera via SMS-avisering / mejl / telefon.
 • Kommunicera med dig vid eventuella problem med tjänsten och svara på frågor.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Följa bokföringslagen.
 • Fullgöra avtal med tredje part.
 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
 • För att kunna anpassa phrentreprenad.se efter ditt beteende och preferenser.
 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

Rättsliga grunder:

Genom godkännande av orderbekräftelse fullgör kunden köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna leverera tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagstadgade krav på lagring som till exempel bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är till exempel obetalda skulder.
Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att PHR hanterar personuppgifter, för att kunna administrera och utföra uppdraget.

Kundens samtycke för användning av mejladress:

Vid genomförandet av köpet eller start av prenumeration av PHR:s nyhetsbev samtycker du att PHR använder din mejladress till marknadsföring som exempelvis:

 • Mejladress register för att kunna marknadsföra/skicka nyhetsbrev till kunden via mejl.
 • Annan marknadsföring såsom exempelvis anpassade målgrupper för att kunna marknadsföra till kunden via sociala kanaler som exempelvis Meta (före detta Facebook), Instagram etcetera.

Så länge samtycke råder om utskick av nyhetsbrev sparas uppgifterna. Kunden kan när som helst avböja nyhetsbrevet genom att kontakta oss via mejl eller telefon.
Kunden kan när som helst avböja att vara med i registret genom att kontakta oss via mejl eller telefon. Observera att vi har en handläggningstid på upp till en månad.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 3) Uppgifter kring RUT avdrag.

Begäran om registerutdrag

Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos PHR. Observera att vi har en handläggningstid på upp till en månad.

Rätta uppgifter

Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.
Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1)    Underleverantörer av tjänster inom vårt erbjudande (till exempel snickare, elektriker, VVS:are med mera).
2)    Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3)    IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra webb och IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt orderbekräftelsen / köpeavtalet). Vi lämnar endast ut de uppgifter som är nödvändiga.
Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.
Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1)    Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2)    Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3)    Banker.

När dina personuppgifter delas med ett företag/myndighet som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan antingen ringa oss, skicka ett mejl eller ett brev.
Telefon: 070 798 99 25
Mejl:
Adress: PHR Entrepreand AB, Kastellgatan 19, 413 07 Göteborg

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i PHR:s IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Cookies

PHR använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Exempel på användningsområde är för analys i Google Analytics. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att utöver nödvändiga cookies inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Läs mer om vilka cookies som används på vår hemsida, deras syfte, deras livslängd och/eller ändra inställningarna för dem på https://www.phrentreprenad.se, se rubrik ”Dataskydd” i sidfoten och klicka på ”Hantera cookies”.

Kampanj: Få hemstädning för bara 135 kr/h

Missa inte chansen att testa vår populära städservice för bara 135 kronor i timmen (efter rutavdrag). Priset gäller vid dina tre första bokade städtillfällen.

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig. Du kan också mejla till eller ringa oss på telefon 070 798 99 25.


  *Obligatoriska uppgifter